רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
חריססעודmale1972גברים - 12 ק"מ
יודסיןרונלדmale1987אחרגברים - 12 ק"מ